Przeglądy budowlane Sanok Przegląd, Powiat Sanocki Kontrole okresowe techniczno budowlane przeprowadzamy sprawnie i fachowo.38-500 Rzezczypospolitej 1 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Sanok. Przeglądy roczne Sanok, 5 letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Sanok, ekspertyzy Sebastian Górka powiat-sanok@powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl podkarpackie 13 4652988

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza witryna o przeglądach obiektów budowlanych jest propozycją dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiazek ustawowy dopilnowania aby budynek miał pełen komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez rzetelnych inspektorów mających uprawnienia budowlane.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów grzewczych c.o.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Sanok
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Sanok
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Sanok
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Sanok
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Sanok

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad trzysta kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Sanok
kontrole techniczne budynków Sanok

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Sanok Portal Sanok Miasto Sanok Przeglądy techniczne Sanok Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku